Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy e-hando.com.pl (dalej "Sklep") prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej "Regulamin").

2. Właścicielem Sklepu jest: H&O Piotr Krzysztofik, 50-555 Wrocław, ul.Krynicka 9/4, NIP: 693 192 84 86, tel. 71 733 61 54, adres email: sklep@hando.com.pl

Miejscem odbioru osobistego zamówionego towaru jest: HANDO, ul.Wiosenna 78, 55-114 Kryniczno, tel. 71 733 61 54, gsm: 695 544 997, godz.pracy 8-16 od poniedziałku do piątku.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Ceny o wartości 1zł nie są cenami wiążącymi, a jedynie umożliwiającymi rezerwację towaru/usługi.

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • telefonicznie, faksem, na numery dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty oraz dla produktów będących określoną konfiguracją złożoną pod wymogi klienta (np.przyłącza AV, zamówienia na kwoty powyżej 300zł PLN brutto).

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy, regulamin dotyczy cen o wartości powyżej 1zł.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep. Może wiązać się to z inna ceną niż ta widniejąca na stronie, na którą Klient nie musi się zgadzać.

5. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je wycofać do momentu wysłania towaru. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem e-mailem lub telefonicznie.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy, zakładka Koszt wysyłki.

3. Warunkiem wydania/wysłania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy, w dni robocze wskazane w §1 ust.2. lub terminie wskazanym podczas wyboru określonego produktu.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. W przypadku braku w Sklepie towaru zamówionego przez Klienta jest on informowany o możliwościach realizacji zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt (na terytorium Polski) Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności oraz dołączonym oryginalnym dokumentem potwierdzającym zakup towaru w Sklepie.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw (na terenie Polski) ponosi Sklep.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

5. Towar zamówiony (np. przyłącza AV) pod specyfikację złożoną przez Klienta, będący wolny od wad i zgodny ze złożoną specyfikacją nie może być podstawą do reklamacji.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy po jej zawarciu bez podania przyczyny w terminie 14dni.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór Oświadczenia Sklepu może zostać przesłany klientowi na jego prośbę lub Oświadczenie takie Klient może sporządzić we własnym zakresie.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na własny koszt.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 14 dni od otrzymania towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w §5 ust. 5. oraz w przypadku otwarcia opakowania, chyba że nie było innej możliwości sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem Klienta.

§7

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

2. Składając zamówienie, Klient nie jest zobowiązany do rejestracji osobistego konta w celu dokonania zakupu w Sklepie.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Sklep nie prowadzi akcji reklamowych, wykorzystując dane Klienta podczas składania zamówień.

5. Na prośbę Klienta, dane podane podczas zmówienia bądź przy utworzeniu konta Klienta, mogą zostać usunięte z bazy sklepu.

6. Sklep może odmówić usunięcia danych Klienta (w tym konta klienta, o ile zostało utworzone) w przypadku zaległości w płatności bądź rozpoczętej procedury reklamacyjnej czy też zwrotu towaru, do czasu zakończenia wszystkich procedur z tym związanych.

6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Klient przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie podczas procesu rejestracji.

8. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sklep.

9. Zgodnie z RODO Klientowi przysługuje:

 - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych ,

 - prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych,

 - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,

 - prawo do przenoszenia swoich danych,

 - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeśli uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z jego zgodą.

10. Sklep nie przekazywał i nie przekazuje danych Klienta osobom i innym podmiotom współpracującym ze Sklepem oraz do innych Krajów Unii Europejskiej oraz poza Obszar Unii Europejskiej.

11. Dane Klienta mogą być przetwarzane i przekazywane, jedynie w celu realizacji zamówienia, firmie hostingowej (miejsce utrzymania Sklepu oraz serwera pocztowego), firmie świadczącej usługi księgowe dla Sklepu oraz i firmie kurierskiej realizującej zamówienie Klienta.

 

 §8

Bezpieczeństwo

1. Sklep działa na szyfrowany bezpiecznym połączeniu Internetowym.

2. Sklep ma prawo do usunięcia/zablokowania konta Klienta, w chwili stwierdzenia naruszeń, przez Klienta, Regulaminu sklepu i/lub przepisów prawa a szczególności prób łamania zabezpieczeń sklepu o działaniu hakerskim.

3. Sklep nie zwraca się do Klienta o podanie hasła/loginu do utworzonego przez Klienta konta na stronie Sklepu.

§9

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu, jeśli nastąpiła po terminie potwierdzenia zamówienia.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

§11

Postanowienia końcowe

1. Zgodnie z ustaw z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do Sklepu, w którym kupi nowy produkt. Klienci Sklepu, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie na własny koszt zużytego sprzętu pod adresem: HANDO, ul. Wiosenna 78, 55-114 Kryniczno. Koszt utylizacji ponosi Sklep.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl